מחוללים והפשטות על מבני בקרה בפייתון

בני צ'רניאבסקי, OSDC Israel 2006

איטרטורים (Iterators)

החל מפייתון 2.2 יש ממשק מוגדר לאיטרציה על אובייקטים.

סדרה לעומת איטרטור

iterable = [0, 1, 2]
for i in iterable:
  for j in iterable:
    print i, j
 • כל לולאת for צריכה להחזיק מצב משלה.
 • המצב הזה נמצא באובייקט הנקרא איטרטור.
 • לאובייקט אחד אפשר ליצור הרבה איטרטורים בלתי תלויים.

ממשק האיטרטור

 • iterable.__iter__() מחזיר את האיטרטור.
  • iter(iterable) עושה את זה וגם תומכת אחורה בסדרות ללא __iter__.
  • iterator.__iter__() חייב להחזיר את עצמו => אפשר לעשות for על איטרטורים.
 • iterator.next() מחזיר את הערך הבא או זורק StopIteration.

דוגמה: גירסה פשוטה ל־xrange

class XRange(object):
  def __init__(self, start, stop):
    self.start, self.stop = start, stop

  def __iter__(self):
    return XRangeIterator(self)

class XRangeIterator(object):
  def __init__(self, xrange_obj):
    self._xrange = xrange_obj
    self.i = 0

  def __iter__(self):
    return self

  def next():
    self.i += 1
    if self.i > self._xrange.stop:
      raise StopIterationError
    return self.i

שימוש חוזר באיטרטור

אם מה שמוסרים ל־for זה כבר איטרטור, אפשר להמשיך ולהשתמש בו:

arg_iter = iter(sys.argv)
progname = arg_iter.next() # קידום לפני הלולאה
for arg in arg_iter:
  if arg == '-v':
    verbose = True
  elif arg == '-f':
    filename = arg_iter.next() # גונבים מהלולאה
  elif arg == '--':
    break
rest = list(arg_iter) # האיטרטור עדיין חי

טריק: שימוש לסירוגין באותו איטרטור

איך לוקחים רשימה שטוחה ומחלקים אותה לקבוצות באורך קבוע (למשל זוגות)?

 • נשתמש ב־zip שלוקח מכמה איטרטורים לסירוגין:

  >>> zip([1, 2, 3], ['a', 'b', 'c'])
  [(1, 'a'), (2, 'b'), (3, 'c')]
  
 • וניתן לו אותו איטרטור כמה פעמים:

  >>> i = iter([1, 'a', 2, 'b', 3, 'c'])
  >>> zip(i, i)
  [(1, 'a'), (2, 'b'), (3, 'c')]
  
 • או בביטוי אחד: zip(*[iter([1, 'a', 2, 'b', 3, 'c'])]*2)

איטרטורים מובנים בפייתון

לכל מבני הנתונים יש איטרטורים:ד

 • איטרציה על רשימות, n־יות, מחרוזות, וקבוצות מחזירה כצפוי את כל האיברים.
 • איטרציה על מילונים מחזירה את המפתחות.
  • אפשר לבחור מה רוצים: d.iterkeys(), d.itervalues(), או d.iteritems() שמחזיר זוגות (מפתח, ערך).

איטרוטרים יכולים גם להתקיים בפני עצמם:

 • קובץ הוא איטרטור על עצמו והוא מחזיר שורות: for line in open('foo'): ....
 • enumerate(iterable) ו־reversed(sequence) מחזירות איטרטורים.

צורכים מובנים בפייתון

רוב הפונקציות שעובדות על סדרות למעשה מקבלות כל דבר איטרבילי:

 • פונקציות הבונות מבני נתונים: list(), tuple(), dict(), set(), sorted()...
 • פונקציות ש"טוחנות" סדרה לערך בודד: min(), max(), sum()...
 • הן יכולות ישר לקבל איטרטור (כי כזכור הוא איטרטור של עצמו).
 • נהוג לדייק בתיעוד ולציין האם הפונקציה דורשת סדרה (sequence) או כל דבר איטרבילי (iterable).

מחוללים (Generators)

החל מפייתון 2.2 יש גם דרך מאוד נוחה וחזקה לממש איטרטורים.

תחביר

פונקציה המכילה את המילה השמורה yield היא פונקציה מחוללת:

def XRangeIterator(start, stop):
  i = start
  while i < stop:
    yield i
    i += 1
 • ב־2.2 צריך לרשום from __future__ import generators בראש הקובץ. החל מ־2.3 לא חייבים.

פונקציה מחוללת מחזירה איטרטור

פונקציה מחוללת לא מחזירה תוצאות ישר — היא מחזירה "אובייקט מחולל" שמתנהג כאיטרטור:

>>> g = XRangeIterator(0, 3) # שום דבר לא בוצע בשלב הזה
>>> g.next() # הפונקציה רצה עד להחזרת התוצאה הראשונה
0
>>> g.next() # הפונקציה ממשיכה לרוץ מהמצב בו היא עצרה
1
>>> g.next() # ומשיכה עוד פעם...
2
>>> g.next() # חזרה מהפונקציה מסמלת עצירה
 ...
StopIteration

מחולל ישר בתור __iter__

class XRange(object):
  def __init__(self, start, stop):
    self.start, self.stop = start, stop

  def __iter__(self):
    i = self.start
    while i < self.stop:
      yield i
      i += 1

מי בכלל צריך סדרה?

ברוב המקרים בהם יש פונקציונליות מעניינת באיטרטור, אין צורך להפוך אותו לאיטרטור על אובייקט כלשהוא (כמו XRange) — מספיק לממש ישר את האיטרטור (כמו XRangeIterator בדוגמה שלפני־כן).

 • אם השימוש הוא for i in XRangeIterator(0, 3):, זה לא משנה.
 • יותר פשוט ויותר יעיל :-).
 • אם רוצים לחזור על הערכים הרבה פעמים, אפשר לקרוא לפונקציה כמה פעמים או לבנות רשימה (list(generator())).
 • ברוב המקרים פונקציות מחוללות עומדות בפני עצמן, מימוש איטרציה על אוביירטים אחרים זה רק שימוש משני.

עיבוד מידע זורם

איטרטורים ופונקציות מחוללות מאפשרים לבצע חישובים על זרמי מידע בלי להחזיק בזכרון את כל הערכים בו־זמנית.

ביצועים

איטרטורים יותר חסכוניים ויעילים מרשימות:

 • for key in d: עדיף על for key in d.keys(): שיוצר רשימה של כל הערכים.
  • יוצא דופן: אם משנים את המילון תוך כדי הלולאה, אסור להשתמש באיטרטור.
 • for line in file('foo'): עדיף על for line in file('foo').readlines(): שקורא את הקובץ לזכרון בבת אחת.

תוצאות מוקדמות וזרמים אינסופיים

איטרטורים יכולים לייצג זרמי מידע "אינסופיים":

def fibonacci(a=0, b=1): # מייצר זרם ערכים אינסופי
  while True:
    yield b
    a, b = b, a+b
def cummulative_sum(iterable): # התמרה על זרם ערכים
  s = 0
  for i in iterable:
    s += i
    yield s
for i, s in enumerate(cummulative_sum(fibonacci())):
  if s > 1000:
    break
print i # כמה מספרי פיבונצ'י צריך לחבר כדי לעבור את 1000?‏

itertools: פונקציות בסיסיות

המודול itertools מכיל הרבה כלים מגניבים לעיבוד זרמי נתונים:

 • imap():

  def dotproduct(vec1, vec2):
    return sum(itertools.imap(operator.mul, vec1, vec2))
  
 • ifilter():

  def grep(regex, lines):
    regex = re.compile(regex)
    return ifilter(regex.search, lines)
  
 • izip():

  def inverse_dict(d):
    return dict(izip(d.itervalues(), d.iterkeys()))
  

itertools: עוד כלים מגניבים

 • groupby(data, key_func) מחזירה זוגות (מפתח, סדרת_ערכים).
 • islice(iterable, [start,] stop, [step]) חותכת לפי מקומות.
 • dropwhile(predicate, iterable) ו־takewhile חותכות לפי ערכים.
 • chain(*iterables) משרשרת איטרטורים.
 • count([n]) ו־repeat(obj, [times]) מחוללות ערכים עוליםקבועים.

שמירת תוצאות איטרטורים

לפעמים חייבים לשמור תוצאות ביניים לעתיד.

 • list(iterable) בונה רשימה של כל הערכים.
  • גם פונקציות כגון dict() ו־sorted() זוכרות את כל הערכים.
 • itertools.cycle(iterable) בונה רשימה ועובר עליה באופן מחזורי.
 • itertools.tee(iterable, n=2) מפצל איטרטור לכמה — שימושי להצצות קדימה.

מחוללים רקורסיביים

מחוללים רקורסיביים הם פתרון כמעט מושלם לבעיות חיפוש עם backtracking.

דוגמה: הילוך על עץ קבצים

def dirwalk(dir): # Cookbook recipe 105873
  for f in os.listdir(dir):
    fullpath = os.path.join(dir,f)
    if os.path.isdir(fullpath) and not os.path.islink(fullpath):
      for x in dirwalk(fullpath): # רקורסיה
        yield x
    else:
      yield fullpath

ניהול מחסנית ידני

 • ברקורסיה עמוקה, כל ערך מטייל כל הדרך למעלה ולמטה.

  • זה לא נורא כי הקפאתהפשרת פונקציה מחוללת הרבה יותר מהירה מקריאה לפונקציה!
  • אבל אם זה מטריד אותכם, אפשר לפתור את זה. יותר בשביל הקטע, לא בדקתי ביצועים...
 • הרעיון: במקום להחזיר את כל הערכים שהקריאה הרקורסיבית מניבה, נחזיר את המחולל עצמו וברמה החיצונית ניקח ערכים ישר ממנו עד שהוא יגמר:

  def dirwalk2(dir):
    for f in os.listdir(dir):
      fullpath = os.path.join(dir,f)
      if os.path.isdir(fullpath) and not os.path.islink(fullpath):
        yield dirwalk(fullpath) # רקורסיה עקיפה
      else:
        yield fullpath
  
  assert list(gen_flattener(dirwalk2(dir))) == list(dirwalk(dir))
  
 • ברמה החיצונית צריך לנהל ידנית מחסנית של מחוללים:

  def gen_flattener(values_or_gens):
    stack = [values_or_gens]
    while stack:
      try:
        val = stack[-1].next()
      except StopIteration:
        stack.pop()
      else:
        if isinstance(val, types.GeneratorType):
          stack.append(val)
        else:
          yield val
  

"גרעיני מחוללים"

היכולת של מחוללים "להשהות" פונקציה ואחר־כך להמשיך אותה מאותה נקודה מאפשרת למדל בנוחות תהליכים מקביליים.

MyHDL

 • שפת מידול חומרה. חומרה מורכבת מבדלוקים העובדים במקביל. כל בלוק ממתין לשינויים בכניסות מסויימות ואז מעדכן יציאות ושוב ממתין:

  def Inc(count, enable, clock, reset, n):
    """מונה סינכרוני עם כניסות איפשור ואיתחול."""
    while 1:
      yield posedge(clock), negedge(reset) # המתנה לאירועים
      if reset == ACTIVE_LOW:
        count.next = 0
      else:
        if enable:
          count.next = (count + 1) % n
  
  • אפשר להמתין לאירועים על סיגנלים, מחוללים אחרים או שילובים שלהם.
 • לפני שהעסק מתחיל לרוץ, יש שלב של תיאור המבנה. בלוקים מורכבים מחזירים את המרכיבים שלהם:

  def watch():
    """שעון של דקות"""
    clk1 = Signal(0)
    clkGen1 = clkGen(clk1, period=60)
    enable = Signal(0)
    reset = Signal(0)
    count = Signal(6)
    inc = Inc(count, enable, clock, reset, 60)
    display = Display(count)
    return clkGen1, inc, display
  
  sim = Simulation(watch())
  
 • בונוסים מגניבים: טריקים של introspection ו־decorators, ממשק שקוף מול סימולטורים של Verilog שמאפשר לכתוב ב־MyHDL בדיקות לקוד Verilog, והמרה מ־MyHDL ל־Verilog לצורך סינטזה.

SimPy

 • ממשק עם הרבה פעולות. חלקן פונקציות וחלקן פקודות yield של שלישיה (request, self, time):

  class Firework(Process):
    def execute(self):
      print now(), ' firework activated'
      yield hold, self, 10.0
      for i in range(10):
        yield hold, self, 1.0
        print now(), ' tick'
      yield hold, self, 10.0
      print now(), ' Boom!!'
  
  • הרבה פעולות: passivate, waituntil, waitevent, queueevent, request, release...
 • בונוסים מגניבים: מנגנוני סינכרון, ניהול משאבים, איסוף והצגה גרפית של סטטיסטיקות ועד...

ביטויים מחוללים

בפייתון 2.4 נוספה אפשרות נהדרת לכתוב ביטויים מחוללים בדומה ל־list comprehensions.

מוטיבציה לדוגמה: dict comprehensions

 • היו list comprehensions: [i**2 for i in range(10)].

 • אנשים רצה משהו דומה למילונים. ולקבוצות. וכו' — אין לזה סוף.

 • אפשר ליצור מילון מרשימת זוגות: dict([(i**2, i) for i in range(10)]).

  • אבל זה לא יעיל — יוצר רשימה רק כדי לזרוק אותה מיד.
 • להזכירכם, dict() מקבל איטרטורים. אפשר לכתוב:

  def gen_pairs():
    for i in range(10):
      yield (i**2, i)
  d = dict(gen_pairs())
  

  אבל זה מכוער.

תחביר

רוצים מחולל בתוך ביטוי. קבלו:

dict(((i**2, i) for i in range(10)))

(אותו דבר אבל עם סוגריים עגולות.)

 • במקרה שזה הפרמטר היחיד של פונקציה כמו פה, אפשר לוותר על הסוגריים הנוספות.
 • בניגוד ל־list comprehensions, המשתנה לא דולף החוצה (גם l.c.‎ יתוקנו בעתיד).

שילוב עם פונקציות צורכות

>>> set(x for x in range(-10, 11) if x % 3 == 0)
set([0, 3, 6, 9, -9, -6, -3])
>>> sum(i**2 for i in range(10))
285
>>> all(x > 7 for x in [6, 10, 9]) # all()/any() are 2.5
False

להניב ערכים אבל גם לקבל

אם מחוללים טובים לתיאור "תהליכים" מקבילים, איך הם יכולים לקבל ערכים תוכך כדי ריצה?

דרך מכוערת: פרמטר הניתן לשינוי

כשיוצרים מחולל אפשר למסור לו אובייקט הניתן לשינוי, למשל רשימה. ואז אפשר לשים בו את הקלטים:

def upcase(input):
  while True:
    while not input:
      yield ''
    yield input.pop(0).upper()

input = []
upcase_process = upcase(input)
for s in ['abc Foo qUuX']:
  input.append(s)
  print upcase_process.next()

‏PEP 342: הפיכת yield מפקודה לביטוי

 • ב־2.5, yield יהפוך לביטוי:

  def upcase():
    s = yield '' # חייבים להניב לפני שמקבלים :-(
    while True:
      s = yield s.upcase()
  
  • לשימושים שונים מפשוט השמה, צריך לשים את (yield value) בסוגריים.
 • שולחים ערך ע"י g.send(val) במקום g.next() (ששולח None):

  upcase_process = upcase(input)
  upcase_process.next() # ‫קידום עד ל־yield ''‎‬
  for s in ['abc Foo qUuX']:
    print upcase_process.send(s) # ‫מוחזר מה־yield‬
  

שיחרור משאבים

נגיד שפונקציה מחוללת פתחה קובץ או נעלה איזה mutex. איך דואגים לשחרר אותם?

שימוש מכוער ב־__del__

 • אפשר להתעלק על __del__. ב־CPython (אבל לא ב־Jython וכמה מימושים אחרים!), מובטח ש־__del__ יבוצע ברגע שמפסיקים להשתמש באיטרטור.

 • בעיה: איך מצמידים __del__ למחולל? לא כיף לחזור לכתיבת מחלקות עם next() רק בגלל ששם אין בעיה להוסיף מתודת __del__ :-(

 • פתרון: מחלקה שכותבים פעם אחת שעוטפת כל מחולל:

  def safe_gen(gen):
    class safe_iter(object):
      def __init__(self, *args, **kwargs):
        self.iter = gen(*args, **kwargs)
      def __iter__(self):
        return self
      def next(self):
        return self.iter.next()
      def __del__(self):
        for dummy in self.iter:
          pass
    return safe_iter
  
  def gen():
    ...
  gen = safe_gen(gen)
  
  • מה שהפתרון הזה עושה הוא להריץ את המחולל עד סופו בכל מקרה. זה לא תמיד הדבר הנכון. אין פה דרך להגיד למחולל שצריך להתקפל :-(.

PEP 342: g.throw(), g.close()

 • קבלו שוב את PEP 342! בפייתון 2.5, מחוללים יקבלו 2 מתודות חדשות:
  • g.throw(exc) מפעילה את המחולל וזורקת בתוכו שגיאה כאילו היא נגרמה ב־yield.
  • g.close() דומה אבל זורקת שגיאה מיוחדת GeneratorExit שמדמה return.
 • ואז גם יאופשר try..finally מסביב ל־yield.
 • עדיין צריך לוודא שמפעילים את g.close() ידנית על מחוללים שתלויים בזה.
  • __del__ מפעיל אותו אבל כאמור לא בריא לסמוך עליו.
  • בפרט, for לא מפעיל אותו (בשביל תאימות אחורה עם שימוש חוזר באיטרטור אחרי הלולאה).

היפוך בקרה

מחולל הוא דבר פסיבי — כל yield משחרר שליטה לחסדי מי שמפעיל אותו. אבל מסתבר שנוח להשתמש במחולל כדי לתאר שליטה אקטיבית בקוד אחר.

for בתור אבסטרקציית בקרה

אם משתמשים במחולל בלולאת for, כל yield בעצם מפעיל את גוף הלולאה:

def with_opened_file(*args):
  f = file(*args)
  try:
    yield f
  finally:
    f.close()

for f in with_opened_file('foo.txt'):
  do_something(f)
 • בעיה: כאמור, for לא מבטיח קריאה ל־g.close(), כך שלא מובטח מתי ה־finally יתבצע. PEP 342 לא ממש עזר פה.

‏PEP 343:‏ with כאבסטרקציית בקרה

בפייתון 2.5 תהיה פקודה חדשה לצורך אבסטרקציה על try (הפרטים לא סופיים):

with EXPR as VAR:
  BLOCK

שמתנהג כך:

abc = (EXPR).__context__()
exc = (None, None, None)
VAR = abc.__enter__()
try:
  try:
    BLOCK
  except:
    exc = sys.exc_info()
    raise
finally:
  abc.__exit__(*exc)
 • זה מאפשר לכתוב מחלקה שאפשר יהיה להשתמש בה כך:

  with opened_file('foo.txt') as f:
    do_something(f)
  
 • אבל אנחנו לא אוהבים לכתוב מחלקות איפה שאפשר לכתוב מחוללים. פתרון: תהיה פונקציה contextmanager() שעוטפת מחולל (בדיוק כזה כמו בדוגמה לעיל) בממשק המתאים ל־with.

זהו. זה די סוגר את ההשטלטות של מחוללים על מבני בקרה בפייתון.